Avrupa Premium Sözleşme Şartları

Üyelik başvuru şartları:
-Başvuru ve beyan formunu okudum, anladım ve kabul ediyorum. Verdiğim bilgilerin doğruluğunu onaylıyorum.

-Başvurunuzun işleme alınabilmesi ve güvenliğiniz için eksiksiz doğru bilgi vermeniz gerekir.

-Kayıt oluşturma işleminden sonra lütfen mail ve Posta adresinize gelen Sözleşmeyi gözden geçiriniz

A. TANIMLAR

1.1. ÜYE/LEHDAR: Üye/Lehtarlar, Üyelik Sözleşmesinde yazan ve SD ASSIST’in sunduğu hizmetleri alma hakkına sahip olan kişilerdir:

–  Sözleşme sahibi, 

–  Partneri (Birlikte yaşadığı Eş, Nişanlı v.s.),

–  18 yaşından küçük çocukları, 

– 18 yaşından büyük yolcu ve/veya 2.şoför (sözleşmede belirtilen ekstra ücreti ödenmiş olmak koşuluyla)

Her halde, SD ASSIST’in kapsamına giren lehtar sayısı, aracın ruhsatında yazan ya da ilgili resmi makamlarca belirlenen kişi sayısı kadardır.

1.2. ARAÇ: Ticari faaliyetlerde kullanılmayan binek araçtır.

Araç, yeni veya ikinci el olabilir. Plakası ruhsatla uyumlu olmalıdır, aksi takdirde kapsam dışı kalır. 

Export için araçlar, Klasik arabalar, Geçici veya garaj plakası olan araçlar, Kargo şirketi araçları, Yolcu taşıma araçları, Amaç dışı kullanılan tüm araçlar kapsam dışıdır.

1.3. ARIZA/KAZA HALİ: Arıza ve Kaza olarak kabul edilen durumlar;

– Aracın tüm mekanik, elektrik, elektronik parçalarının aracı devam edemez duruma getirmesi hali, trafiği tehlikeye sokması hali.

– Lastiklerden kaynaklanan arızalar, yanlış yakıt alımı, araç anahtarının kaybolması, aracın yanması 

– Trafik Kazası (Üyelik sözleşmesinde KAZA Opsiyonunun seçilmiş olması ve ekstra ücretinin ödenmiş olması halinde ve Aracın kayıtlı olduğu Trafik Sigortasının kapsamına girmeyen bölgelerde geçerlidir.) 

1.4. Arıza hali olarak kabul edilmeyen durumlar;

-Aracın üretici tarafından önerilen periyodik bakımına uyulmaması, aracın cam ve ışıklarının kötü durumda olması, aracın trafiği ve araç içindekilerinin hayatını tehlikeye sokacak şekilde  arıza ile hareket ediyor olması, yol kurallarına uyulmaması, aracın resmi makamlarca zorunlu hallerde el konularak kullanılması durumunda meydana gelecek arızalar, aracın araç için uygun olmayan ve yapılmayan yollarda kullanılması, doğal afetler, su baskını, deprem, dolu yağması (mevsimsel afetler), aracın herhangi bir tamirhane içinde ya da bir tamirhaneden diğer tamirhaneye götürülmesi sırasında arızalanması, sürücünün araç kullanma ehliyetinin olmaması, uyuşturucu ya da uyarıcı madde ile alkol ve diğer tüm narkotik ürünleri kullanmış olması ya da taşıması, aracın ya da üyenin herhangi bir suça karışmış olması hali.

1.5. ADRES: Sözleşme sahibinin birincil ikamet (sözleşmede yazan) adresidir.

B. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerin geçerlilik süresi, SD ASSIST üyelik ücretinin, SD ASSIST hesaplarına ya da SD ASSIST yetkilisine ödenmesini takip eden 72 saatin (3 günün sonunda) sonunda başlar ve 12 ay devam eder. Üyelik ücreti bölünmez ve taksitlendirilmez. SD ASSIST üyeliği, Üye tarafından sözleşme bitiş tarihinden 32 gün öncesine kadar aksi belirtilmedikçe otomatik olarak 12 aylığına yenilenir. Üyelik ücretinin, üyelik sözleşmesi tarihinden itibaren 7 gün içinde ödenmemesi halinde, SD ASSIST’in üyeliği sonlandırma hakkı saklıdır. 

START NOW/ HEMEN BAŞLA Opsiyonu seçilmiş ve ekstra ücreti ödenmişse ödeme saatinden 8 saat sonra aktif olur.

C. HİZMET TANIMI VE KAPSAMI: 

Alttaki hizmetler SD ASSIST tarafından Üyelik ücretini ödemiş ve sözleşmesi aktif hale gelmiş olan üyeye/lehtarlara sunulur. 

SD ASSIST, taahhüt ettiği hizmetleri kendisi verebileceği gibi, yetkili kıldığı 3. Şahıslar ve kurumlar aracılığı ile de verebilir.

2.1. ÜYELİK HİZMETİ: Üye, SD ASSIST’in sunacağı hizmetlerden yılda 3 (üç) defa yararlanma hakkına sahiptir. Üç defayı geçen taleplerde SD ASSIST’ in kayıtsız şartsız reddetme hakkı vardır. Üye bunun için herhangi bir talepte bulunamaz.

Hiçbir koşulda ve zamanda, SD ASSIST, polis, ambulans, itfaiye, sigorta şirketi ve devlet kurumları ve benzerleri yerine geçmez/geçemez.

Trafiği aksatan arıza veya kaza (KAZA opsiyonu seçilmişse ve ekstra ücreti ödenmişse) sonucunda; Polis veya herhangi bir resmi otorite tarafından aracın çektirilmesi halinde, vergiler dahil 130 EURO’ya kadar olan masrafı, SD ASSIST, Üyeye veya Çekici Firmaya fatura ve/veya ilgili belgeler ibraz edilmek koşuluyla ödeyebilir.

SD ASSIST, sunduğu tüm hizmetlerde ve koşullarında tek taraflı değişiklik yapma hakkına sahiptir. Üye bunu peşinen kabul eder.

2.2. HİZMET ALANI: SD ASSIST hizmetlerinin kapsama alanı; Birleşik Krallık (İngiltere), İsviçre, Avrupa Ülkeleri, Balkan Ülkeleri, KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti’dir. 

2.3. YOL YARDIMI: Arıza ve kazada (KAZA opsiyonu seçilmişse ve ekstra ücreti ödenmişse) SD ASSIST’e ait ya da yönlendirdiği yol yardım aracı, Üyenin ikamet adresi dahil olmak üzere trafiğe açık yollarda hizmet verir. Arızalı ya da kazalı araç trafiğe uygun bir alanda değilse, Üye, aracını trafiğe açık alana getirmelidir. Aksi takdirde yol yardım talebi reddedilebilir. Trafiğe açık alandaki araç, en yakın tamirciye ya da azami 30 km/30mil mesafedeki Üyenin de seçebileceği herhangi bir tamirciye götürülür veya bir sonraki en yakın YETKİLİ SERVİS’e çekilir. Bu koşullardaki çekici masrafı SD ASSIST’e aittir. Tamir, işçilik, yedek parça ve gönderim ücreti Üyeye aittir. SD ASSIST, tamir veya tamirle ilgili hiçbir masrafı karşılamaz. SD ASSIST hiçbir zaman tamircinin verdiği hizmetin kalitesi, tamir ücreti ya da tamirhanede aracın başına bir şey gelmesi halinde bundan sorumlu tutulamaz. Her arıza ve/veya kaza halinde araç, en yakın tamirciye ya da azami 30 km/30mil mesafedeki Üyenin de seçebileceği herhangi bir tamirciye veya bir sonraki en yakın YETKİLİ SERVİS’e sadece bir defa çekilir. Üye, arıza ve/veya kaza (KAZA opsiyonunu seçmişse) sonucunda aracını tamirhaneye kendisi çektirmek zorunda kalırsa bu durumda geçerli fatura ve ödeme belgesi ibraz etmesi koşuluyla vergiler dahil 100,00 EURO’ ya kadar çekici ücretini SD ASSIST ödeyebilir.

2.4. İKAME ARAÇ (Kiralık Araç): Üyeye ait aracın arıza ve/veya kaza (KAZA opsiyonu seçilmişse) sonucunda, tamir süresi içerisinde, tamirhanenin diyagnostik raporuna istinaden, 24 saat içerisinde aracın tamiri mümkün olmayacaksa, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde, A veya B kategorisinde, azami toplam 5 güne kadar ikame araç tahsis edilebilir. Üyeye kaç günlük araç verileceğini SD ASSIST belirler. İkame araç, Üyenin durumunun genel şartlara uyması durumunda tahsis edilir. Azami beş güne kadar ikame araç ücretini SD ASSIST öder. İkame araç tahsisi için Üyenin kaza ya da arıza durumunu en geç 24 saat içerisinde SD ASSIST’e bildirmiş olması ve ikame araç talebini de iletmiş olması gerekmektedir. İkame araç talebinin SD ASSIST tarafından reddi hakkı her zaman saklıdır. İkame aracın tahsis yeri SD ASSIST tarafından Üyeye bildirilir. İkame araç talebi de diğer tüm üyelik hakları gibi üyelik ücretinin ödenmiş olması koşuluyla en erken, ödeme tarihinden üç gün sonra başlar. İkame araç tahsisi, kiralama şirketi ile Üyenin koşullarının (araç kiralama şirketinin talep etmesi halinde geçerli teminat, geçerli ehliyet, geçerli kredi kartı ve diğer kiralama ön şartlarının) uyması halinde gerçekleşir, bu koşullardan kaynaklanan hiçbir engel SD ASSIST’i bağlamaz. Üye, ikame aracı kullanırken oluşabilecek kaza ve arızalardan ve 3. Şahıslara verdiği zarardan kendisi sorumludur. Aksi kararlaştırılmadığı müddetçe Üye, kiralama sözleşmesinde belirtilen yer ve saatte ikame aracı aldığı noktaya kendisi teslim eder. Üyenin kendisi için kiralanan aracı, belirlenen zamandan 2 saatten fazla geç teslim etmesi halinde, fazla geçen zaman bir gün olarak kabul edilir ve Üyeye bir günlük araç kiralama faturası tahakkuk ettirilir. İkame araç Üye tarafından nasıl teslim alındıysa (örneğin; dolu depo alındıysa dolu teslim, boş depo teslim alındıysa boş teslim) öyle teslim edilir. İkame aracın Üye tarafından kullanıldığı süre boyunca paralı yol ve köprülerden geçiş ücretleri Üyeye aittir. Üye, SD ASSIST’in verdiği kiralama süresinden fazla kiralama yapmak isterse, bu durum Üye ile kiralama şirketi arasındadır. Fazla kiralama, SD ASSIST’i bağlamaz. Üye, kaza ve/veya arıza sonucunda kendisi araç kiralamak zorunda kalması halinde geçerli fatura ve ödeme belgesi ibraz etmesi koşuluyla günlük vergiler dahil 50,00 EURO’ ya kadar ikame araç ücretini SD ASSIST ödeyebilir.

D. ÜYEYE VE ARACA VERİLEN HİZMET

3.1. ARIZA veya KAZA: Üyenin aracının arızalı veya kazalı (kaza opsiyonu seçilmişse) olması durumunda, araç, SD ASSIST çekicileri tarafından alınır ve en yakın tamirciye götürülür. SD ASSIST, tamirhanenin vereceği hizmet kalitesi ve tamir ücretinden sorumlu tutulamaz. Üyenin aracına yapılacak her türlü müdahale, Üyenin kontrolü ve sorumluluğu altındadır.

3.2. TEŞHİS – DİYAGNOSTİK: Araç, kaza ve arıza sonrası tamirhaneye bırakıldıktan sonra, teşhis, SD ASSIST yetkilisi veya yetkili kıldığı uzmanlarca yapılır. Aracın ulaşıma çıkma ve tamir süresi bu uzmanlar tarafından belirlenir, gerekli durumlarda araç üreticisi ve yetkili servislerden de teknik destek veya rapor alınabilir.

3.3. KONAKLAMA: Üyenin aracının arızalı ve/veya kazalı (kaza opsiyonu seçilmişse) olması durumunda, aracın aynı gün Üyeye tamir edilip teslim edilememesi halinde, Üyeye ve sözleşmede yazan kişilere (18 yaşından küçük çocuklar otomatik olarak dahildir) 5 güne kadar kişi başı gecelik azami, vergiler dahil 50,00 EURO’ya kadar otel verilebilir.

Otel/Konaklama yeri ile tamirhane arasında oluşacak masraf Üyeye aittir.

3.4. ARACIN GERİ GÖNDERİLMESİ: Aracın tamirinin 21 iş günü içerisinde mümkün olmaması durumunda SD ASSIST’in, aracı, bir sözleşme dönemi içinde bir defaya mahsus olmak üzere Üyenin resmi veya geçici ikamet adresine taşıması için;

–        Aracın tamirinin 21 iş günü içerisinde mümkün olmadığının, bulunduğu ülkedeki ithalatçısı/üreticisi veya yetkili servisinden alınacak raporla belgelenmesi,

–        Aracın, kayıtlı bulunduğu Ülkedeki piyasa değerinin 10.000,00 Euro’dan fazla olması.

3.5. ÜYE ve SÖZLEŞMEDE YAZILI KİŞİLERİN DAİMî VEYA GEÇİCİ İKAMETE TAŞINMASI: Ulaşım; ekonomi sınıfı uçak, tren, taksi veya otobüs ile gerçekleştirilir. Konuma ve duruma göre ulaşımın şeklini SD ASSIST belirler. Ulaşımın 3. Şahsa ait araçla yapılması halinde yakıt ücreti, geçerli fatura ve ödeme belgesi ibrazı koşuluyla, azami, vergiler dahil toplam 150,00 Euro’ya kadar SD ASSIST tarafından karşılanabilir. 

Üyenin aracının tamir süresinin 24 saati aşması halinde; Üye ve sözleşmede yazan diğer yolcuların, ikamet ya da geçici tatil adresine ulaşımı, SD ASSIST tarafından organize edilir. Ulaşım ücretlerinin Üye tarafından karşılanmış olması durumunda, SD ASSIST, Üyenin geçerli bir ödeme belgesi sunması halinde üyeye kısmen ya da tamamen ücreti (kişi başı 25 Euro’yu aşmamak koşuluyla) ödeyebilir. 

3.6. ARACIN ÇALINMASI: Aracın kayıtlı olduğu ülke dışında çalınması ve bulunmaması durumunda Üye ve Sözleşmede belirtilen kişilerin resmi veya geçici ikamete ulaşımı, yukarıda belirtilen koşullar çerçevesinde SD ASSIST tarafından sağlanır. Bunun için; Üyenin polise, araç sigorta şirketine ve resmi makamlara başvuru yapmış olması ve akabinde resmi tutanakların SD ASSIST’e ibraz edilmesi gerekir.

3.7. ARACIN TERKİ: Üye, aracın gümrüğe terki için SD ASSIST’ten yardım talebinde bulunabilir. Bu durumda bu talebi, arıza ya da kazadan sonra 48 saat içerisinde SD ASSIST’e bildirmelidir. SD ASSIST, aracın gümrüğe terk edilmesi gereken durumlarda, aracın gümrüklemesine yardımcı olabilir, yönlendirme yapabilir. Ancak gümrüklemeden doğacak masraflar ve her türlü resmi işlemlerin takibi Üyeye aittir. 

3.8. ARIZA VE KAZADA TAKİP EDİLMESİ GEREKEN PROSEDÜR: Her arıza ve kazada SD ASSIST, ACİLEN ve en geç 24 saat içinde Üye tarafından bilgilendirilmelidir. Yardım prosedürünün en iyi şekilde başlatılması ve yürümesi için Üyenin alttaki bilgileri SD ASSIST’e derhal ve eksiksiz olarak bildirmesi gerekir:

– Araç markası, modeli ve model yılı

– Olay yeri adresi (konum bilgisi; otoyol numarası, adres posta kodu, sokak cadde ismi)

– İrtibat numarası

– Araçta seyahat edilen kişi sayısı

– Güzergâh bilgisi

– Araç tamirhanede ise tamirhane bilgileri, tamir bilgisi ve fatura (orijinal evraklar)

E. DİĞER KOŞULLAR

4.1. KAPSAM DIŞI HİZMETİN KARŞILANMASI: Genel şartlarda belirtilen hizmetlerin Üye tarafından kullanım hakkının (yılda üç defa) dolması durumunda yapılacak fazladan yardım talebi, SD ASSIST’e üyeliğin yenilenmesi ve fazladan verilen hizmet ücretlerinin Üye tarafından karşılanması halinde kabul edilebilir.

4.2. CAYMA VE ÜYELİĞE KABUL ETMEME: Her iki taraf, sözleşmeyi imzaladıktan itibaren 7 gün içinde koşulsuz şartsız sözleşmeden cayabilir. Üyenin üyelik ücretini ödemiş olması halinde, üyelik ücretinin %80’i, 90 gün içinde Üyenin belirteceği hesaba iade edilir. SD ASSIST cayma beyanını, Üyeye, elektronik posta (e-mail) veya yazılı posta ile yapar. Ancak Üyenin yanlış ve yalan beyanının tespit edilmesi halinde, SD ASSIST ve/veya yetkilisi, yazılı bildirime gerek kalmaksızın derhal üyeliği reddeder ve Üyeye üyelik ücreti iadesi yapılmaz.

4.3. KİŞİSEL BİLGİLERİN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI: SD ASSIST, Üyelerinin kişisel bilgilerini, onlara hizmet ve bilgi vermek amacıyla kullanır. Üyelerin kişisel bilgileri, diğer kuruluşlara karşı haklarının korunması amacıyla da saklı tutulur ve KVKK kapsamında korunur. Promosyon ve reklam amacıyla kanunlara uygun şekilde kullanılabilir. Üye, istediği her an kişisel bilgilerini güncelleyebilir. Üye, KVKK kapsamında bilgilendirildiğini kabul eder.

4.4. ALDATICI, YANLIŞ VE YALAN BEYAN: Üye, arıza süresince ya da kaza (kazada hizmet talep etmişse) sonrasında hizmet almak için veya ödediği gideri (çekici, otel, kiralık araç v.b.)  geri talep edebilmek için aldatıcı, yanlış veya yalan beyanda bulunursa SD ASSIST, sunmayı taahhüt ettiği hizmetleri vermekten kaçınma ve hukuki yollara başvurma hakkına sahiptir. 

4.5. TEBLİGAT ADRESLERİ: SD ASSIST’in Üyeye göndereceği tüm yasal tebligatlar aksi Üye tarafından yazılı olarak bildirilmedikçe sözleşmede yer alan adresine yapılacaktır.

4.6. ÖZEL DURUMLAR: Savaş, darbe, iç çatışma, düşman saldırısı, yurtdışı ülkeleri tarafından saldırı, savaş beyanı olarak kabul edilen herhangi bir beyanat, grev, kalkışma, terörizm, esir alma, OHAL, sıkıyönetim, salgın, karantina, sabotaj, yolsuzluk, nükleer yakıt ya da nükleer atıklardan ötürü iyon ışınları veya radyoaktif yayılım, Radyoaktif patlama ve/veya tanımı yapılamayan nükleer patlama,  deprem, toprak kayması, sel veya herhangi bir doğal afetten oluşabilecek zarar, arıza, gecikme veya hizmet kısıtlamasından SD ASSIST sorumlu değildir. Aynı zamanda olay yerine gidiş veya olay yerinden dönüş yolu normal araçlar için tamamen ya da kısmen ulaşıma kapanmış ya da kapatılmışsa SD ASSIST, hizmetini sınırlayabilir ya da durdurabilir.

4.7. ÜYEDEN KAYNAKLANAN DURUMLAR: Üye tarafından verilen yanlış, aldatıcı ve yalan beyan, eksik, hatalı ve yanlış bakım ve tamir, tekrar eden veya üyelikten önce bilinen ve beyan edilmeyen arıza, durumlarında SD ASSIST hizmeti sunmaktan kaçınabilir. Aynı zamanda sürücünün alkol, uyuşturucu, uyarıcı ve benzeri maddeleri kullandığının tespiti ve sürücünün veya aracın kanuni olarak trafiğe çıkmaya ehil(yetkili) olmaması durumlarında da SD ASSIST, hizmeti sunmaktan kaçınabilir. Üyenin SD ASSIST’ e olan herhangi bir ödeme ya da borcunun bulunması halinde SD ASSIST, hizmet sunmama hakkını saklı tutar. Üye, aynı arızadan kaynaklı hizmet talebini, aynı arıza ile ilgili bir önceki hizmet talebinin üzerinden 6 ay geçmedikçe gerçekleştiremez. (Bu süreçte tamirhane garantisi devreye girdiği için bu süre içerisindeki çekici v.s. talepleri tamirhaneye yönlendirilmelidir.) Böyle durumların gerçekleşmesi halinde Üye, SD ASSIST’ten herhangi bir hizmet talep edemeyeceğini peşinen kabul ve beyan eder. 

4.8. BİRDEN FAZLA GÜVENCE: SD ASSIST’ in sunduğu hizmetler, Üye’nin kayıtlı olduğu başka bir sigorta ya da yol yardımının da kapsamındaysa, Üye, bu durumu SD ASSIST’ e derhal bildirmelidir. Üyenin kayıt tarihi önceliği, hizmet sınırını belirler. SD ASSIST hizmetleri, diğer güvencelerin kapsamında ise SD ASSIST, bu hizmeti sunmaktan kaçınabilir. Ancak diğer güvencelerin kapsamında olmayıp da SD ASSIST kapsamında olan hizmetler de Üyeye sunulabilir.

4.9.RÜCU HAKKI: Üye ve diğer lehtarlar, üçüncü kurumlardan (tamirciler, kaportacılar, oto yıkamacılar, yetkili servis, bayii ve galeriler ve benzeri) dolayı uğradıkları herhangi bir zararı, kasti yapılmış olsa dahi, hiçbir surette SD ASSIST’ e rücu edemez. 

Sözleşmede yazılı hizmetler kapsamında dahi olsa, Üye, kayıtlı olduğu sigortası da aynı hizmeti veriyorsa bu hizmet için SD ASSIST’e rücu edemez.

4.10. YETKİLİ MAHKEME: Herhangi bir ihtilaf, uyuşmazlık ve hatta çift sözleşmeden doğan hizmet sunma önceliği durumundan kaynaklanan anlaşmazlıklarda Uluslararası Hukukun uygulandığı ALMANYA VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

————————————————————————————————————————

SD ASSIST | Avrupalı Türkün Yol Yardımı ®™

SD ASSIST – SeyahatDostum A.Ş.

GENEL ŞARTLAR / GENERAL CONDITIONS

MARCH 2023 V1.0 / SD2023TRGC0001

help@sdassist.com | recovery@sdassist.com| info@sdassist.com

BE +32 2 899 06 94 | UK +44 203 514 47 85 | TR +90 216 683 93 52GÖNDER